دوشنبه

دلم گرفته ،

دلم عجیب گرفته است.

و هیچ چیز ،

نه این دقایق خوشبو، که روی شاخه نارنج می شود خاموش ،

نه این صداقت حرفی ، که در سکوت میان دو برگ این گل شب بوست،

نه هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف 

نمی رهاند.

و فکر می کنم

که این ترنم موزون حزن تا به ابد 

شنیده خواهد شد.


سهراب سپهری


پ.ن: این شعر فقط یه شعر خوب از سهراب عزیز نیست ، پر از خاطره است پر از آدم ...

/ 0 نظر / 58 بازدید