جمعه

آمدم یاد ِتو از دل به برونی فِکنم

دل برون گشت ولی، 

یادِ تو با ماست هنوز...


اخوان ثالث


پ.ن : 

بعد از مدت ها تو شب تولد حضرت علی علیه السلام دف زدم ، اونم با دفي که ...

دستام جون سابق رو نداشت ولی راه افتاد ، دلم برای همه ذوق های مرده و از بین رفته وجودم ، سوخت ...

خیلی زود پیر شدم .

🗣

/ 0 نظر / 69 بازدید