تولدت مبارک ماه من ....

با تو گفتن دشوار است و از تو گفتن دشوار تر ...
آمده ام باز هم ساده بگویم ... ساده بگویم که دوباره شمارش روزها به پایان رسید
بگویم که آمده ای و از آمدنت شادم ..
واژه ها یاری نمی کنند وگر نه می گفتم  چه قدر بودن تو زیباست
 ...تولدت مبارک مهربان
                                 با تو پاییز پر از شور رویش است
                                                                             کویری بزرگ ِ من میلادت مبارک

برایت از خدای خوبیها بهترین ها را خواستارم 
 
                                                                    یا علی و علی تا همیشه یارت مهربان49.gif

پاییز پر از عطر حضور توست نازنینم...

تولدت مبارک....

/ 0 نظر / 5 بازدید