چرا بياد نمی اورم ؟

امروز مثل بقيه روزها منگ نيستم ...... شايد هم کمتر از همه روزها منگم !
مدت هاست که تو هر لحظه از بيداري  چرا بياد نمي اورم هاي سيد علي صالحي رو زمزمه ميکنم نمي دونم  تو اون حال منگي تا اخر تمومش کردم يا تمومم کرد ......
چرا بياد نمي اورم ؟مرا از به ياد اوردن چشمان تو ترسانده بودند .....
اين روزها خيلي چيز ها رو ديگه بياد نميارم ...حتي بياد نميارم چه جوري ترس رو کنار گذاشتم ....حالا فقط مي دونم که .......
خيلي وقته دارم تماشا مي کنم . خودم رو ,تو رو , ...... رو, .... خيلي وقته دارم ميبينم بايد تلاش کرد و تلاش کرد و تلاش کرد تا شايد يه روزي  روياهات..... انديشه هات .... آرزوهات تحقق پيدا کنن...
اما هيچي الان معلوم نيست .... ميدوني هممون داريم ميجنگيم ... صبر مي کنيم .... کار مي کنيم ...... فقط هم همين رو ميگيم ..
همه چيز درست ميشه ......
همه چيز درست ميشه....
همه چيز درست ميشه......
کتاب رو باز ميکنم ,
کسي از ميان صفوف اهسته با طفل خويش زمزمه کرد:
- همه ما در مرداب روييده ايم.
کتاب رو ميذارم روي صورتم
 ديگه هيچ چيز رو بياد نمي اورم ...
.............
................
..........................
صداي الله اکبر موذن چشاي منو براي ديدن تاريکي  باز ميکنه.....
حي الي صلاة بوي چادر نمازمو به يادم مياره......  سردي هواي سحر رو وقتي که آخرين بار باهاش نماز صبحمو خوندم ...... توي حرم
کتاب رو از روي صورتم بر ميدارم
چيزهايي به يادم ميان که با ياد اوريشون مي خندم.... خيلي چيزها رو......
اکنون به ياد اوردم , اکنون ترا و جهان را...... بياد اوردم
آواي دور دريا , مويه هاي من  و مزاري بي نام
و فانوس کومه مرا که تو روشن کردي.....

اکنون به يادت آورده ام اي دل غريب!
پيراهنم پر از بوي واژه و ميخک و عنبر است. و مي دانم که بعد از تو,
بعد از تو عادتي است ؛ هميشه پيش از غروب , چراغ خانه خود را روشن خواهم کرد ,
.....

 

 


 خوب مي دونم همه چيز درست ميشه......

                                                                                                                    يا علی

/ 0 نظر / 4 بازدید