...

 

تراژدى این نیست که تنها باشى،

بلکه این است که نتوانى تنها باشى.

گاهى آماده ام همه چیزم را بدهم تا هیچ پیوندى با جهان انسانها نداشته باشم. 

 

آلبر کامو 

/ 0 نظر / 44 بازدید