خوشا رهایی....

لحظاتی از بودن غرق در نیستی ام و خالی از هر موج حضور

حس حضورت بودن را به رخ می کشد و انتظار را...

کاش نیست شوم از هر چه هستی...

.

.

جز بودن در حضورت را نمی خواهم.

پناهم ده از هر چه هستی...

خوشا پر کشیدن ... خوشا رهایی....

/ 0 نظر / 4 بازدید