دیگه مهم نیست

برود با هر که میخواهد باشد ، جایش سبز....

(( زندگی کوچک تر از آن است ، بدست اوردنی مرا زبون سازد

          و من تهی دست تر از آنکه از دست دادنی مرا بلرزاند....))

ک.ک

/ 0 نظر / 42 بازدید