امشب همه غم های عالم را خبر کن 

بنشین و با من گریه سر کن

گریه سر کن.....

 

"سایه"

پ ن:

 امروز هم به روزهای تلخ زندگیم  اضافه شد.

/ 0 نظر / 44 بازدید