هراس

يکی بود يکی نبود غير از خدا هيچ کس نبود

.................................

قصهء ما بسر رسيد کلاغه به خونش .....

 ************************

قصه زندگی و هراس مردن چنان نافذ است که چشم ها در راستای هم نيز حريم حرمت نگاه را شکسته اند.....و من بی چون و چرا هنوز زنده ام ،اما به خدای احد    هيچ هراسی از مرگ در من نيست ،هراس من انتخاب بدی ازميان بد و بدتر  در زمانی است که خوبی رنگی ندارد 

کاش هجرت زنده شود....

و تو ای نازنين نگاهت را می شناسم  اما...

 

کوچک کويری

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرگ......  در ذات شب دهکده از صبح سخن می گويد

آبجی کوچولو

/ 0 نظر / 5 بازدید