جمعه

رضا معروفی (عزت الله انتظامی) :

خدا رحمت کنه صادق هدایت رو.

یه چیزی رو تو جوونی بهم گفت که تا دنیا ست توي گوشمه؛

گفت: آدمیزاد یه سرمایه بزرگ داره؛

خودکشی.

نه از ترس، دنیا تنگه، بهت توهین شد طاقت نیاوردی یا خوردی به بن بست برو سراغ سرمایت.

پول دفنتو آماده کن مزاحم کسی نباشی.

خدافظ


- فیلم 📽حکم


/ 0 نظر / 58 بازدید