وسوسه ای برای بودن

عاشق تو کجايی   ...؟تو کجايی    توبيا

شب گرفته است همه را

روشنی نيست در اين شهر عجيب   

برکتی نيست در اين دشت غريب

صورتان پشت نقاب      حرف ها پشت کتاب    

 اشک ها سرد و رها         ساز ها   وای و هوار

چشمها در بند است      عشق لبخند سرد است

ای قلندر   تو بيا 

مردم شب زده را بيدار کن 

جان دريا تو بيا.............

مردم شب زده را بيدار کن

جان دريا ، جان دريا  تو بيا..............

*********************

هميشه از سکوت بدم می امد اما حالا ..............

 

عمری با من سخن به درشتی گفتيد خود آيا تابتان هست ............

 

کوچک کويری 

/ 0 نظر / 8 بازدید