ترس از مرگ تو وجود همه آدمها هست با اینکه همیشه فکر میکردم اگه یه روزی بیاد سراغم ازش استقبال میکنم و با مهربانی بغلش میکنم دیشب فهمیدم کاملا اشتباه فکر میکردم ، وقتی مرگ یک قدمی تو باشه تازه می فهمی دوست داری زندگی کنی حتی اگه تو زندگیت روزی هزار بار بمیری .

راز غریبی است این  مرگ لعنتی و  از خدا میخوام مرگم تدریجی نباشه ، هرچند خدا با خواسته هام خیلی کاری نداره ....

/ 0 نظر / 45 بازدید