...

 

همیشه کسانی هستند

که در نهایت دلتنگی

نمیتوانیم آنها را در آغوش بگیریم

بدترین اتفاق شاید همین باشد ...

 

"ایلهان برک"

/ 0 نظر / 44 بازدید