...

آفتابی تند بر چهره ام چنگ میزند کاش این جهان مرا گم کند

امان از دل سیاهت ، ای روزگار.

در گذرش شوق بوسه است و جوابش شوخ چشمی

هل میزند دلم به هوای رفتنش

آب میشوم .

امان از دل سیاهت ، ای روزگار....

ک.ک

/ 0 نظر / 42 بازدید