ساکت نباشيد....

 

از میان آن همه گفتنی و نا گفتنی  تنها ترانهء بودن است که زیباست

 

من از دور افتاده ای خشک  با صدای بلند  از پشت آن همه سیاهی و  بی آبی ، سپیدی و باران را فریاد زدم  و نبودنها را زیر  سلطه بودنها له کردم

و امید بودن را زمزمه کردم

تا زنده باشد بودن بودها ...

 

 ...

قصدم تنها این بود   چه کردم و چه شد  نمیدانم

به کجا رسید فریاد و امید من     باز هم نمیدانم ....

 

---------------

میدانم

نه آنچنان که میخواهید می توانم باشم و نه آنچنان که میخواهم

توان من چیزی در میان این دو است....

واین گرچه تلخ است و نا بخشودنی  اما حقیقتی است انکار ناپذیر ....

 

حال شما ای آشنایان دور

ای  نازنینان  بی ناز

ای کسانی که حرمت سلام هنوز یاد آور مهربانی میان ماست

مهربانی کنید و بی ناز با من بگویید که نمیشود تحمل کرد  زخم زدن به دوست را بی آنکه خواسته باشی.....

 

نگفتن ها و مرموز بودن من باعث سکوت کدامیک از شما است؟

 

ک.ک

/ 0 نظر / 4 بازدید