حرفی برای تو


گفتم بارانی اگر بیاید باز خواهم گشت ..
آنقدر به آسمان نگریسته بود که اولین قطره باران که چشم های خیس آسمان به زمین سفر کرد خبرم کرد که بیایم
بیایم و با هم تلاش کنیم اولین قطره باران را از آن خود کنیم
دستها رو به آسمان بود
قطره در راه رسیدن به دستهامان
.
...
آنچنان محو تو شدم که دستهایم را فراموش کردم
آنچنان محو من شدی که دستهایت را ...
در آغوشت بودم و در اغوشم بودی
چه تلخ می گریستی
چه تلخ می گریستم
زمین خشک تشنه آنچنان قطره ها را بلعیده بود که گویی هیچ گاه نبودند
دست هامان در دست هم  نشسته ایم بر زمین سخت
دعا می کنیم برای آنکه باران ذره ای دل خشکیده اش را نرم کرده باشد

 

 

حرفی برای او :
آنقدر نیامدی که دیگر پنجره را بسته ام  ..

---------------------------

حرفی برای تو :

معشوق چون نقاب ز رخ در نمی کشد
هر کس حکایتی به تصور چرا کند؟؟؟

؛ يا علی؛             

/ 0 نظر / 6 بازدید