مرا ثانیه به ثانیه به تو نزدیک تر میکنند نفس هایی که فرو می دهمشان و بهای ماندن من اند ...

چه خوب است که هر قدم که بر می دارم و هر لحظه که از کف می رود مرا به تو نزدیک تر می کنند وگرنه ، نه مرا تاب شمارش ثانیه ها بود و نه طاقت از دست رفتن لحظه ای که می توانستم با او باشم.

نگاه کن!

اینبار نه صحبت از رفتن من است ، نه تمنا برای بیشتر ماندن تو...

اینبار صحبت از شوق رسیدن است و انتظار برای آمدنت.

میعاد را به یاد بیاور و در جان ماندگار کن

و در فراسوی مرزهای تنمان با من وعده دیدار بده

در آن جهان که از هر زنجیر که در بندمان می کشد خالیست...

                                                                                                                 ؛ یا علی؛

 

/ 0 نظر / 7 بازدید