....

هی صفحه های ذهنم رو ورق می زنم که از تو ننویسم ولی انگار نمیشه ...  نمی دونم چه رنگی برات بذارم ... دلم بدجور شکست ...  مسیر ها رو طولانی میکنم تا ار بیرون بودن بهترین استفاده رو برای فکر کردن کنم ...  بسته داروها توی دستمه هر لحظه حس می کنم که داره سقوط میکنه ... یه بغضی توی گلومه که می دونم فقط باید به تو نگاه کنم تا از شرش راحت شم ... آه ه ه ه ه  ..... 

بهت که نگاه می کنم میبینم چقدر بزرگ شدی ... می دونی نه تنها رفتارت حتی قیافت هم عوض شده بود ... نمی خواستم سیر نگاهت کنم ... نمی خواستم باور کنم که  هستی و اینجوری.... نمی دونم چرا اینطور شد ؟ به غیر از اشکهای اونشب که هر چند دقیقه یه بار خونه چشام رو پر میکردن و فقط تو می دونستی که اصلا ربطی به سرماخوردگیم ندارند تا حالا ... تا همین حالا که دارم  همه سعیم رو میکنم تا اسمت رو نیارم دیگه گریه نکردم ...

حالا اشک ها چه راحت صورت خیس از عرق منو پر کردن بدون اینکه نگاه  سرد تو منجمدشون کنه ...

نگاهت نمی کردم اما حتی نفس هاتم حس می کردم ...

اون شب تموم مدت داشتم شعری رو زمزمه می کردم که یه بار خوندنش برای تو منو تو رو انقدر به هم نزدیک کرد که دیگه حسمونو راحت از چشای هم می خوندیم ...

دستم رو میذارم توی جیبم و اون تو مشتش می کنم ....

یادش بخیر ... توی اون قرار یواشکی دستم توی جیب تو گرم کردم ... بعد مثل دوتا بچه که دست هم می گیرن دستمونو تکون میدادیم و من شعر می خوندم ...

بهم نگو که اینا رو چرا اینجا نوشتی ...

تو رو خدا بهم خورده نگیر ... دلگیر نشو ... بغض نکن ... هیچ وقت طاقت بغض هاتو نداشتم ...

 یادم نمیره ... همیشه برام حکم ناجی رو داشتی ... به کوچک کویری می گفتم این داداش کوچولو رو خدا همیشه وقتی که بهش نیاز دارم بهم می رسونه ... هیچ وقت خلئش رو حس نکردم ...

می گفتم می ترسم از نداشتنش ... از نبودنش ...

دیدی اخر چی شد داداشی...

دیدی اخر هی باید یادم بیاد از اینجوری اومدن و رفتنت و .... خدا رو شکر که این امپوله بدجور حالمو گرفته و الا باز هم هیچ توجیهی نبود برای این سکوت و اه های گاه و بیگاه...

                                  اسم تو برای من مقدسه ... تا نفس تو سینه پرپر میزنه ...

                                                         

                                                 تا نفس تو سینه پرپر میزنه ...

 

                                                  

                                                 تا نفس تو سینه پرپر میزنه ...

 

 

 

                                                  تا نفس تو سینه پرپر میزنه ...

                                                                   

 

                                    چه خوش صید دلم کردی....

/ 0 نظر / 5 بازدید