کوچک کویری
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ کوچک کویری
آرشیو وبلاگ
      کویر همیشه سبز ()
  نویسنده: کوچک کویری - ۱۳۸۳/٧/۳

                              نگاه تو

ديشب ز خوابی سهمناک پريدم      خوابی وحشتناک  خوابی درد اور

تنها چيزی که ديدم سياهی شب بود       

                                            تاريک     تاريک

هيچ روزنی بسوی نور  در هوای اطراف نبود        

                   گفتم هوا 

                                           ديشب هوا هم نبود      نفسم به شماره بود

ديشب مهتاب  ان چراغ شب جای خود را به سايه داده بود

آه   سايه مهتاب سياه تر از سياهی است

ديشب ستارگان چشمک زن را چيده بودند

انهارا به يغما برده بودند  برای عروسی سکوت برای جشن خفقان   

ديشب شب اعدام بود    شب اعدام عشق   اعدام معرفت    اعدام دوستی

 

ديشب ودر ميان ان همه وحشت  

ان همه وداع                     ان همه درد                    ان همه سوز

صدايی امد   ان زيباترين  نوای هستی

ان سرود افرينش                 ان شور افکن                       ان گفتار مقدس

اری براستی که خدايی بزرگ دارم  و مهربان              مهربان و عاشق

ان خدايی که در هنگام مرگ عشق سرود عشق را در من زنده کرد

ان سرود سلامی بيش نبود         سلامی پاک       سلامی صاف   سلامی دلنشين

 

تو با سلامت امدی و من در هنگام مرگ وجودم  وجودی نو يافتم

تو سرود عشق را در من خواندی و من بی اختيار عا شق شدم

ديشب من شب عشق شد     شب دوست شد     و  شب معرفت

ماه نبود   ولی روی تو و کلام تو   ماه شبم شد

ستاره ای نبود   ولی چشمان تو چنان ستارگانی شدند

که نورشان قلب و دل تاريک مرا به سرزمين نور تبديل کردند

ديشب صدای پايت را از هر کجا می شنيدم

امدی و در کنارم نشستی  صاف و زلا ل بودی

انقدر که تمام وجودت نمايان بود      نمی توانستی پنهان بشی   پيدای پيدا بودی

چنانکه ديدمت  دگر تمام زشتی ها را نديدم

خوبی امد و بدی رفت                    اسمان صاف صاف شد  زلال شد

ان دور دستان بعيد هم پيدا شد

تو چراغی شدی  و شب نمايان شد               آه چقدر  زيباست شب

 

ديشب سکوت تنها واژه بی معنی روزگار شد          و عروسی عشق سر گرفت

نسيم شب با شاخ و برگ های سرو ازاده  رقص شادی ميکردند

پرنده ها اواز مستی سر دادند و مرا مست کردند

آری  مستی و راستی        مستی و دوستی        مستی و عشق

ديشب من شب نبود    روز هم نبود

ديشب من چيزی بالا تر و بزرگتر از روزو شب بود

ديشب  نميدانم چی بود....................

                                       **************

غرق در فکرم امشب          ودر ميان پردهای تو در تو در مانده ام

سخت غمگينم            پاهايم  دگر توان حرکت ندارد             ترسيده ام

به تو فکر ميکنم             و به اشکهای پاک و معصومانه ات که جاری شد

وای  بر من

چرا نتوانستم   قطره قطره اشکهايت را جمع کنم

تا تو وجودت را برای توليد ان ازار ندهی

چرا نتوانستم سکوتت را بفهمم         چرا ..     چرا....         چرا....................

وای بر من       وای بر من     وای بر من......

 

صدايی می ايد     همان حرف های گريه الود  توست

اين صدا ازارم می دهد

عرقی بر چهره ام می نشيند   سرد است  معنی خجالت را اکنون می فهمم

 

به ديشب فکر ميکنم به امدنت  به زيبايی عشقت

و به خودم به شرارتم      به وجود سياهم   و به حرف های نا گفته ام..............

 

 

امشب به نيمه نخواهد رسيد  که اشک هايت مرا در خود غرق ميکند

نگاه کن           گريه نکن

**************************************************************

تقديم به مهربانی که گل وجودشو خيلی ها ازار دادن ......

برای پيروزی عشق تو دعا ميکنم.........

 

  نظرات ()
مطالب اخیر ۱۳٩٦/٥/٢٠ ۱۳٩٦/٥/٤ ۱۳٩٦/٤/۳۱ ۱۳٩٦/٤/٢٤ لعنتی ۱۳٩٤/٢/٢٧ ۱۳٩٤/۱/۱٦ ... ... ...
کلمات کلیدی وبلاگ  
دوستان من برگ روز بارانی آتش کده خلوت من کلبه دنج خواب گريز یــــــــادگار هوای وصال نفس عميق بغض سکوت کفشهایم کو؟ عکس های من دیگه بسه انتظار دل دردهای آلوچه و باز هم زندگی.... لحظه ها رو با تو بودن رازان ـ پرستوی مهاجر روشنی شبهای سايه خرت و پرت های کلبه خانوم جز آسمان تو در هيچ جای پناهم نيست از دل كوير، دلنوشته هاي كوچك كويري در آواي آزاد ستاد انتخاباتی مهندس میر حسین موسوی پرتال زیگور طراح قالب