کوچک کویری
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ کوچک کویری
آرشیو وبلاگ
      کویر همیشه سبز ()
با که بايد گفت جور عشق را؟! نویسنده: کوچک کویری - ۱۳۸۳/۸/٢٩

خيلی زود گذشت روزهای بودن ،روزهای زيبايی تنهايی ، روزهای....

تنها شدی ای بينوا پسر

باز سر گردانی بيداد می کند و من هنوز زنده ام وآزار می کشم

اين عذاب را به خاطر عشق دوست دارم...

***********************************

آسمان نيز ز سکوت دل من گرفته امشب  چه کنم

کاش بگريد

کاش او بگريد تا از گريهء آن زمين تشنه نيز سيراب شود

 باران              باران             باران

آسمان راحت می گريد

براستی زيباترين لحظهء زندگی است      باراش باران را نگريستن

و سالهاست که من به قطره های باران می نگرم   و با آن آرام ميشوم

سالهاست که من درد های درونم را با صافی قطره های باران   پاک ميکنم

سالهاست که من به عشق باريدن باران  اشک هايم را جمع کرده ام

سالهاست که من .....

حال باران هست ومن ،ولی اينبار چه گويم

اينبار تو نيستی و مرا ديگر قراری نيست

مرا تاب تماشای باران نيست

مرا تاب مقاومت نيست      می خواهم بگريم

اشک هايم  کجاييد  دعوتم را بپذيريد و بياييد

بياييد که  سخت محتاجم من امشب

آی با شما هستم  ............

 

باران هنوز می بارد

ولی اينبار اينبار اين باران است که به قطره های اشک من نگاه ميکند

و با آن آرام می شود

اين باران است که از صافی اشک های من آينه ای برای ديدن خود ساخته است

دگر باران نمی بارد    خود را ديد ...            و رفت

و من هنوز تنهايم 

 

بی تو  باران دلم را چه کنم

آه.................

نمی دانم

                            نمی دانم  

                                                   نمی دانم!

********************************

کوچک  کويری را بی تو نشانی نيست

هر چند  بی نشانی تلخ است

ولی نشان عشق بر جاست

که شيرين است  شيرين است

  نظرات ()
مطالب اخیر ۱۳٩٦/٥/٢٠ ۱۳٩٦/٥/٤ ۱۳٩٦/٤/۳۱ ۱۳٩٦/٤/٢٤ لعنتی ۱۳٩٤/٢/٢٧ ۱۳٩٤/۱/۱٦ ... ... ...
کلمات کلیدی وبلاگ  
دوستان من برگ روز بارانی آتش کده خلوت من کلبه دنج خواب گريز یــــــــادگار هوای وصال نفس عميق بغض سکوت کفشهایم کو؟ عکس های من دیگه بسه انتظار دل دردهای آلوچه و باز هم زندگی.... لحظه ها رو با تو بودن رازان ـ پرستوی مهاجر روشنی شبهای سايه خرت و پرت های کلبه خانوم جز آسمان تو در هيچ جای پناهم نيست از دل كوير، دلنوشته هاي كوچك كويري در آواي آزاد ستاد انتخاباتی مهندس میر حسین موسوی پرتال زیگور طراح قالب